Máte podnikateľský nápad alebo už podnikáte, ale chýba Vám koncept, stratégia a podnikateľský plán?

Ponúkame široké skúsenosti od tvorby komerčných biznis modelov, rozvojových a finančných plánov až po stratégie neziskových organizácií, súkromno-verejných partnerstiev a zakladania klastrov.

Aj Vy cítite, že potrebujete zmenu, ktorú stále odkladáte?

Pritom okolo vás poletuje mnoho životaschopných nápadov a myšlienok, ktoré ak nenadväzujú na niečo väčšie, komplexnejšie, tak zostávajú nerealizované. Povedané biznis jazykom, chýba im koncept, stratégia, podnikateľský zámer

Jasný návod, asistencia a vedenie ako uskutočniť Vašu zmenu, ako Váš nápad alebo myšlienku uviesť do života a následne pre ňu vytvoriť stratégiu a podnikateľský plán, je to čo Vám ponúkame.

Vieme byť súčasťou aj jej samotnej realizácie, ak sa pre túto asistenciu rozhodnete. Počas nej získate od nás potrebné know-how v oblastiach, kde nie ste úplne doma, prípadne dohľad, aby ste nevybočili z vytýčenej “cesty”.

Vidieť to, čo sa okolo nás deje i v širšom kontexte, myslieť o pár krokov dopredu a dokázať pretaviť myšlienky do vízie a stratégie, ktorá je od začiatku uchopiteľná, praktická a realizovateľná, bude výstupom našej spolupráce.

Scroll to Top