V našom uponáhľanom svete sa mnohé zjednodušuje, graficky vizualizuje, aby to bolo pre čitateľa a konečného užívateľa ľahšie stráviteľné. Či už je to marketing, šport, bankovníctvo alebo podnikanie. Veľakrát tým zjednodušíme aj to už zjednodušené, a to čo sa nám nakoniec ako užívateľovi servíruje je “piaty čajový odvar”. Tušíme, že išlo o ovocnú príchuť ale akú presne, to už pomenovať nevieme. Nevyhlo sa to bohužiaľ ani takým pojmom ako biznis modelovanie. Rada by som napravila pohľad na to, čo biznis model (aspoň podľa mňa) vlastne je…

Biznis model je spôsob alebo cesta ako firma vytvára hodnotu. Nejde tu len o peňažné toky, ale najmä o definíciu, kde je naša pridaná hodnota pre zákazníka, v čom sme lepší ako konkurencia a ako si dokážeme vytvoriť to najlepšie postavenie na trhu. Nehovoríme vždy len o komerčných spoločnostiach. Každá organizácia či inštitúcia, či je to nezisková organizácia alebo obec, má svoj biznis model, lebo tvorí hodnoty – sociálne alebo verejno-prospešné.

Ja už len hranične spadám do generácie X, a to čo nás učili na univerzite sa medzičasom posunulo oveľa ďalej. Už nejde o obsiahle definície a dlhé schémy pre hodnotové reťazce od nákupu po zákazníka. V hodnotových reťazcoch došlo k zmenám poradia jednotlivých oblastí. Pri biznis plánovaní alebo biznis modelovaní začíname od zákazníka a riešenia jeho potrieb alebo hľadania spôsobov, ako ho „hodnotovo chytiť za srdce“, aby sa náš produkt predával a bol komerčne úspešný. Aj preto dnes väčšina školení na rozbeh podnikania ponúka tzv. business model CANVAS (BMC), ktorý sa stal synonymom pre biznis model. V preklade je to však len čisté “plátno” pre definíciu business modelu, ktorý 2008 zaviedol Alexander Osterwalder. Pre mňa je BMC niečo ako prehľadný zoznam, checklist 9 oblastí, ktoré si pri vstupe do podnikania musíme zadefinovať. V jeho pôvodnej verzii je to výborná pomôcka, i keď ja by som ho nikdy nepoužívala ako synonymum pre biznis model. Bohužiaľ nájdete na internete veľa dostupných verzií, ktoré sa zjednodušili natoľko, že z 9 polí BMC zostali len 3, ktoré síce vystihujú podstatu, ale sú už len akousi príchuťou toho, čo by ste si mali o vlastnom podnikaní vopred zadefinovať. Tieto verzie možno viac motivujú startupistov do podnikania, ale najneskôr pri hľadaní financovania a prvom kontakte s investorom prídu na to, že biznis model je niečo viac, ako len odpovedať na 3 zjednodušené otázky.

Moje chápanie biznis modelu je teda oveľa širšie a komplexnejšie. Ide o definíciu cieľovej skupiny a trhu (persona, pre koho?), produktu a jeho konkurenčnej výhody, hlavných partnerov, hlavných zdrojov/vstupov, spôsobu výroby či technológie, distribučnej siete, formy predaja a s tým spojených nákladov a možných tržieb. Kalkulácie nákladov a stanovenie cien (pricing) sú preto neoddeliteľnou súčasťou biznis modelovania.

Ak máme výnimočný produkt a vieme komu ho predávame, ešte stále nám zostáva na výber niekoľko kombinácií vstupov, technológií a procesov na to, aby sme vedeli ovplyvniť náklady a tržby natoľko, že niektorá verzia biznis modelu bude na trhu úspešná a rentabilná. Preto je v procese tvorby biznis modelu dôležité otvoriť sa viacerým scenárom a modelovať biznis najskôr na papieri, kým sa s „víťazným riešením“ pustíme do realizácie.

Priznám sa, že aj ja milujem zoznamy a checklisty, a som rovnako ako väčšina ľudí veľmi vizuálny typ. Keď ide o komplexnejšiu problematiku akou je biznis model, je určite výhodné si súvislosti nakresliť, či už formou procesných máp alebo jednoduchých kauzálnych diagramov, čo sú opäť naše staré dobré hodnotové reťazce z univerzity. Takto totiž vieme ľahšie rozpoznať slabé miesta nášho biznisu a tým pochopiť, ktorej časti sa musíme venovať o niečo viac.

Keď sa pozeráte na diagram Vášho biznisu a jasne vyznačíte Vaše silné stránky a slabé miesta, ohodnotíte všetky vstupy a výstupy jednotlivých biznis scenárov, je oveľa jednoduchšie sa správne rozhodnúť.

Ak potrebujete návod ako na to alebo objektívneho rozhodcu, ktorý vám položí tie správne otázky a pomôže vybrať cestu ako ďalej, sme tu pre Vás.

Scroll to Top