Každý z nás chce po sebe niečo zanechať.

Hodnoty, ktoré tvoríme, nie sú vždy merateľné v číslach, či peniazoch. Platí to ako v osobnom, tak aj pracovnom živote. Rozhodnutie ísť vlastnou cestou odzrkadľuje naše hodnoty, ktoré nás poháňajú vpred a ktorými sa riadime v biznise aj v súkromí.

Naše hodnoty

shutterstock_238872433_hodnoty
  • Vážime si slobodu, aby sme si udržali nadhľad, objektivitu a nestrannosť.
  • Budujeme spoluprácu na dôvere a otvorenosti.
  • Ponúkame inovatívny, flexibilný a hravý prístup k hľadaniu riešení, súvislostí a prepojení a silné skúsenosti s riadením inovatívnych projektov.
  • Sme príkladom (pro)aktívneho prístupu, kde zmena začína od nás.
  • Veríme v seba a svoje sny a neustále sa rozvíjame a učíme.
  • Nie je nám ľahostajné, čo sa s našou planétou deje a podporujeme udržateľnosť zdrojov a záchranu hodnôt.

Napriek tomu je každá z nás iná a máme svoje silné stránky, ktoré sa navzájom veľmi dobre dopĺňajú. Spájajú nás rovnaké hodnoty, postoje a prístup k riešeniam.

Stretnite Ivetu

Volám sa Iveta Niňajová. Svoju kariéru som, ako mnoho šikovných absolventov Ekonomickej univerzity v Bratislave, začala v medzinárodnej audítorskej firme. Po troch rokoch som si našla širšie možnosti uplatnenia v kreatívnej práci na voľnej nohe, v práci na rôznorodých rozvojových projektoch. Zároveň mám ukončené doktorandské štúdium v strategickom manažmente na Univerzite Komenského, na Katedre manažmentu. Už viac ako 16 rokov stojím za významnými projektmi najmä v cestovnom ruchu a v regionálnom rozvoji financovaných zo súkromných aj verejných zdrojov. 

Moje meno je spojené s vytvorením a budovaním silnej destinačnej značky Liptov pod Klastrom Liptov, ktorý som zakladala, dizajnom a realizáciou produktov cestovného ruchu pre Mesto Košice a marketingovou podporou medzinárodného projektu Košice 2013 - Európske hlavné mesto kultúry, nastavovaním modelu financovania nízkonákladových leteckých spojení pre regionálne letisko, koordináciou plánovacích procesov a tvorbou koncepcií a stratégií rozvoja niekoľkých turistických lokalít, miest a regiónov na Slovensku, nastavovaním podporných a riadiacich procesov pre vznik profesijných organizácií, združení a klastrov ai. Srším inšpiráciou a nápadmi, ktoré viem s ľahkosťou preniesť do reality. Som rodený stratég, inovátor a motivátor. Spájam ľudí pre jednotnú ideu, ktorá je na prospech celku, aby sa všetci, ktorí na nej participujú, mali lepšie. Mnohí hovoria, že už len samotné stretnutie so mnou vás inšpiruje k iným pohľadom na to, čo sa vám už zdá bežné a všedné. Neuspokojím sa so štandardným riešením. Svojou dávkou empatie na stretnutiach posilňujem dôveru ľudí v seba a vyšší princíp. Ich vypočutím prinášam nekonvenčné a inovačné riešenia, ktoré posúvajú organizácie dopredu. Nastavujem systémy, ktoré podporujú rozvoj, efektivitu a produktivitu. Do projektov pre tretí a verejný sektor vnášam princípy orientácie na výsledok z biznis sektora. Prepájam súkromný sektor s verejným, aby sa navzájom inšpirovali a spolupracovali.

Stretnite Katarínu

Volám sa Katarína Niňajová. Už počas štúdia v Bratislave som začala vyčnievať z radu a využívať možnosti zahraničných pobytov. Diplomovú prácu som písala neštandardne pre slovenského študenta v centrále Daimler AG v Nemecku, čo poznačilo aj môj ďalší kariérny rozvoj. Strávila som viac ako 15 rokov v zahraničí a ponúkam dlhoročné skúsenosti z manažmentu medzinárodných spoločností najmä v automobilovom a telekomunikačnom priemysle. Som zanietená finančná manažérka, business developerka a trénerka. Ako jedna z mála finančníkov som trávila čas vo výrobnej hale alebo na “fronte” s predajcami,  aby som našla praktické riešenia pre firmu pri optimalizácii a zefektívnení procesov.

Posledné roky som pôsobila vo vedení inovatívneho start-up Deutsche Telekom v Bonne, kde som bola zodpovedná nielen za čísla, ale aj za nastavenie procesov, či personalistiku. Rozhodla som sa svoje skúsenosti ponúknuť ako konzultant aj pre slovenské firmy a podporiť tým rast, rozvoj a internacionalizáciu menších slovenských firiem, ktoré nemajú vlastných expertov, ale majú potenciál rásť. Vyznačujem sa rýchlym chápaním súvislostí, presnými analýzami komplexných problémov a jasnou priamou komunikáciou. Vždy myslím minimálne tri kroky dopredu a sústredím sa na hľadanie riešenia,  nie problému. Riadenie podnikových financií a biznis modelovanie a dáta sú moja parketa, ale ponúkam aj skúsenosti so 6Sigma, z oblasti Design Thinkingu, či s prácou v agilnom prostredí procesného riadenia.

Scroll to Top