Čo Vám ponúkame?

Nemusíte byť odborníkom vo všetkom, stačí ak viete, ako si pomôcť alebo kde nájsť toho správneho experta na Váš problém. My Vám vieme poskytnúť praktické rady pre riadenie Vašich podnikových financií, nastavenie procesov, tvorby plánov a stratégií.

Inovačný workshop

Hĺbkový audit podniku alebo projektu k zisteniu jeho aktuálneho stavu alebo nastavenie efektívneho využitia podnikových dát pre riadenie firmy vrátane nastavenia ukazovateľov výkonnosti (KPI). My zanalyzujeme aktuálny stav a navrhneme zmeny, ktoré spolu na záverečnom stretnutí prediskutujeme.

Workshop ako forma tréningu na mieru pre projektový alebo firemný tím, kde my plníme úlohu trénera a facilitátora zmien.

Biznis model inovácie

Ideový workshop môže byť zameraný na hľadanie ideí a scenárov riešenia problému napr.  “Hľadanie ciest k uskutočneniu nápadu a zámeru” alebo môže byť analytického charakteru  “Definovanie konkurenčnej výhody”.

Plánovacie workshopy k dizajnu nových produktov alebo re-dizajnu existujúcich produktov, alebo na tému “Hľadanie príčin stagnácie v raste a ich odstránenie”.

Rozpracovanie biznis modelov

Biznis modelovanie - vývoj podnikateľského zámeru v rôznych možných scenároch alebo biznis plán ako podklad pre získanie financovania pre ďalšie investície do rozvoja a rastu.

Komunikačný koncept pre navrhnuté zmeny alebo Plánovacie workshopy k definovaniu vízie, cieľov, stratégie a aktivít navrhnutého rozvoja a rastu.

Pre koho je naša ponuka?

  • Ste malá alebo stredne veľká firma, ktorá sa po rokoch rastu dostala do stagnácie alebo problémov v podnikaní a potrebujete pomôcť?
  • Ste podnikateľ a banka alebo súkromný investor po vás chce podnikateľský plán alebo stratégiu rastu a vy si s tým neviete sám poradiť?
  • Ste aktívny človek, ktorý vidí príležitosti na podnikanie všade okolo seba, no nemá odvahu ísť do toho sám?
  • Ste nezisková organizácia, ktorá chce využiť zákonnú možnosť ako si vytvoriť vlastný zdroj financovania cez podnikanie?
  • Ste starosta obce, ktorá chce realizovať nové rozvojové projekty a potrebuje na to plán?

Ako prebieha spolupráca?

1.

Ak ste sa našli medzi tými, koho sme opísali vyššie a naša ponuka vás zaujala,  kontaktujte nás cez formulár alebo telefonicky. Dôležité je stručne popísať, s čím potrebujete pomôcť.

2.

Následne sa s vami osobne stretneme. Pri úvodnom rozhovore rozoberieme detaily súčasnej situácie, potreby a ciele, pričom tento rozhovor je bezplatný. Pre nás je dôležité zistiť, či vieme nájsť spoločnú reč a vzájomné pochopenie. Od začiatku nám ide o spoluprácu a nie o jednostranné presadzovanie nášho názoru.

3.

Podľa Vami definovaných potrieb a veľkosti podniku, navrhneme posúdenie (screening) organizácie alebo zámeru, aby sme zistili aktuálny stav a vytvorili si vlastný obraz, na základe ktorého navrhneme riešenia. Ak ste úplne na začiatku svojho podnikania ako start-up, väčšinou sa všetko dozvieme na prvom osobnom stretnutí.

4.

Konzultačný balík s definovaným výstupom je vždy šitý na mieru a nacenený podľa odhadnutých konzultačných dní.

5.

Naša spolupráca môže pokračovať aj ďalej. Vieme sa dohodnúť na pravidelnom dohľade počas realizácie navrhnutých zmien, na zaškolení personálu, aby pochopili navrhnuté zmeny alebo na pravidelných mesačných konzultáciách.

Nakoľko chceme naše služby ponúkať širšiemu publiku, spolupracujeme aj s rôznymi agentúrami napr. SBAgency, kde si v rámci aktuálnych výziev môžete požiadať o konzultácie financované Národným podnikateľským centrom, ak spĺňate požadované kritériá, ktoré nájdete na www.npc.sk .

Scroll to Top